Gratis onafhankelijk inzicht in energieverbruik voor
particulieren met een slimme meter

De schoonste en goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken. Om goed in beeld te krijgen waar de besparingskansen liggen is helder inzicht in energie heel belangrijk. Wij maken het voor u heel gemakkelijk, de enige vereiste is een slimme meter!

Laatste nieuws
Maandwinnaars bekend!

 

Na een spannende strijd om plek 3 en 4 die bijna dagelijks wisselde van Utrecht naar Rotterdam is uiteindelijk Utrecht er met de winst vandoor gegaan en op plek 3 geëindigd. Gelukkig voor Rotterdam heeft de top 3 allemaal al de 1e prijs binnen dus kunnen zij er met de 1e prijs vandoor. Gefeliciteerd allemaal! We zien wel dat deze koude week (gevoelstemperatuur -15, dat is pas een Russische beer) invloed heeft op de besparingspercentages. Sommige huizen zakken heel erg, gebrek aan isolatie wellicht? In ieder geval kunnen we er komende maand weer tegenaan met het thema wassen/drogen en schoonmaken om de SER af te sluiten. Nog maar 30 dagen en dan is het helaas alweer voorbij!

Fysiek kaartlezen wint de strijd!

Na een spannende strijd is Eline van de Sande er vandoor gegaan met het prijzengeld. Haar foto van energie besparen door fysiek kaart te lezen in plaats van op je telefoon werd maar liefst 135 keer geliked. Daarachter kwamen Robert en Sophie met 54 likes op een gedeelde 2de plek. Heel leuk om te zien hoe divers de foto’s waren en op hoeveel manieren je dus energie kan besparen! Volgend jaar weer?

Winnaars januari bekend!

 

De top 3 van januari is dezelfde als van december. Voor de winst in de portemonnee is dat prachtig! We gaan daardoor wel schuiven met de prijzen want, zoals bekend, mag je elke prijs maar 1 keer winnen. Daarom wint de Diepenveenseweg 10 de 1e prijs, Oude Delft 172 de 2e prijs en Zwolseplaats 18 de 3e prijs. Andere huizen opgelet: omdat deze huizen al zoveel prijzen gewonnen hebben wordt de kans steeds groter dat de nummers 4, 5 en 6 ook in de prijzen gaan vallen in februari en maart. En omdat de besparing altijd wordt berekend van de laatste 30 dagen kan alles veranderen als je deze maand een extra warme trui aan trekt en echt korter gaat douchen. De komende maand is het thema elektrische apparaten. Dus leg je spelcomputer achter slot en grendel en laat de bordspelletjes maar komen!

Spelregels SER 2017 - 2018

Spelregels Student Energy Race 2017-2018

 • De Student Energy Race duurt van 1 november 2017 tot 1 april 2018.
 • Alle bewoners van het deelnemende pand doen mee aan de workshop energie besparen.
 • De winnaar van de maandprijs is het huis dat in één maand de grootste procentuele besparing realiseert (ten opzichte van eigen gemiddeld verbruik van de afgelopen 4 jaar), waarbij de besparing op gas en stroom wordt gemiddeld.
 • Een pand kan één keer de maandprijs winnen. Alle panden dingen daarnaast mee naar de hoofdprijs.
 • De deelnemers maken zelf een video over hoe ze bezig zijn met de wedstrijd; het huis met de leukste video wint een prijs.
 • De winnaar van de hoofdprijs (eindprijs) is het huis dat gedurende de periode van de Student Energy Race  de grootste procentuele besparing realiseert (ten opzichte van eigen gemiddeld verbruik van de afgelopen 4 jaar), waarbij de besparing op gas en stroom wordt gemiddeld.
 • Het pand met de kleinste 'primaire duurzame voetafdruk'* gedurende de Race krijgt ook een prijs.
 • Tijdens het eindfeest wordt de eindprijs uitgereikt. De prijswinnaar moet dan aanwezig zijn. Als dat niet het geval is dan schuift de prijs op naar het eerstvolgende pand dat het meest heeft bespaard.
 • Ieder pand neemt met minimaal vier personen deel aan de eindevaluatie.
 • Informatie over de wedstrijd vindt de deelnemer op duwo.slimmemeterportal.nl , op de app van SlimmemeterPortal.nl en op de Facebook pagina van de Student Energy Race.
 • Bij het berekenen van de maandelijkse winnaars wordt geen correctie toegepast als er tijdelijk of permanent extra mensen of juist minder mensen in het huis zijn gaan wonen.
 • Deelnemers geven toestemming om foto's en informatie via communicatiemiddelen te plaatsen in de openbare ruimte wanneer deze alleen en slechts ten behoeve van of ter informatie over de Student Energy Race worden gebruikt.

*De primaire voetafdruk bestaat uit directe emissies uit de verbranding van fossiele brandstoffen. In dit geval de emissies CO2 van het gas- en elektraverbruik.

 

Rules SER 2017 – 2018

 

 

Rules Student Energy Race 2017-2018

 • The Student Energy Race runs from November 1st 2017 until April 1st 2018.
 • Most tenants will join the workshop about energy saving.
 • The winner of the monthly prize will be the house that achieves the highest saving percentage in that particular month (compared to their own average energy consumption over the past 4 years), for which the use of gas and electricity will be averaged.
 • A competing house can win the monthly price only once. However, you will still be competing for the major prize that will be awarded to the overall best.
 • The participants will make a video about how they are all involved in the contest. The house with the best video will win a prize.
 • The winner of the major prize in the end will be the house that has realized the largest percentage of energy reduction during the contest period (compared to their own average energy consumption over the past 4 years), for which the use of gas and electricity will be averaged.
 • The house with the smallest ‘sustainable footprint’ will also win a prize.
 • At the final awards party in April, the best performance prize will be awarded. The winner will have to be present. If that is not the case, the prize will be awarded to the runner-up.
 • At least 4 persons of every house will take part in the final questionnaire.
 • Information about the contest can be found at duwo.slimmemeterportal.nl, in the app or on the Facebook page of the Student Energy Race.
 • When calculating the monthly winner there will be no correction applied if there was a tenant more or less present in the house, either permanently or temporarily.
 • Participants give permission to place images and to post information via communication channels in public space when only an alone used for or to provide information regarding the Student Energy Race.